KONTAKT

Pro rychlejší domluvu doporučuji kontaktovat mě telefonicky 🙂

776516861

 

*
*
*
*
*
* Udělujete tímto souhlas podnikatelskému subjektu Lence Goliášové, IČ: 88650472, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat v případě vzniku smluvního vztahu. Tyto údaje budou uchovány po dobu 1 roku.